ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Διευρύνεται ο κατάλογος των ευρωπαϊκών χωρών που αδυνατούν να διαχειριστούν τα απόβλητα τους


στον κατάλογο περιλαμβάνεται και η Ελλάδα

Όμως 11 ακόμη χώρες της Ε.Ε όπως η Βουλγαρία ,η Κύπρος η Τσεχία η Εσθονία η Ιταλία η Λιθουανία η Λετονία η Μάλτα η Πολωνία η Ρουμανία και η Σλοβακία προστέθηκαν τώρα μαζί με την Ελλάδα στον κατάλογο με τις χειρότερες επιδόσεις στην διαχείριση των αποβλήτων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από διμερείς συζητήσεις με αυτά τα κράτη μέλη ανακοίνωσε ότι θα συντάξει «χάρτες πορείας» για την βελτίωση της εθνικής πολιτικής και των πρακτικών που ακολουθούνται με την χρήση οικονομικών νομικών και διοικητικών εργαλείων όπως και πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε.

Στις Βρυξέλλες παρουσιάσθηκε μία νέα έκθεση που αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη διαχειρίζονται τα αστικά τους απορρίμματα και αποκαλύπτει την ύπαρξη εντυπωσιακών διαφορών. Κορυφαία κράτη στην καλή διαχείριση αποβλήτων, είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και η Σουηδία.
Οι χώρες αυτές διαθέτουν ολοκληρωμένα συστήματα αποκομιδής αποβλήτων και κατευθύνουν στους ΧΥΤΑ ποσοστό μικρότερο από το 5% των απορριμμάτων τους.
Διαθέτουν καλώς αναπτυγμένα συστήματα ανακύκλωσης, επαρκή δυναμικότητα επεξεργασίας ανακύκλωσης και παρουσιάζουν καλές επιδόσεις ως προς τα βιο αποδομήσιμα απόβλητα. ενώ η υγειονομική ταφή έχει πρακτικά εξαλειφθεί

Με την ευκαιρία παρουσίασης της έκθεσης, ο αρμόδιος για το περιβάλλον επίτροπος Janez Potočnik δήλωσε : «Η εικόνα που προκύπτει από την αξιολόγηση επιβεβαιώνει τις σοβαρές μου ανησυχίες. Για να απαλλαγούν από τεράστιες ποσότητες αστικών απορριμμάτων πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την υγειονομική ταφή – τη χειρότερη επιλογή διαχείρισης αποβλήτων – παρά την ύπαρξη καλύτερων εναλλακτικών λύσεων και παρά τη διάθεση χρημάτων από τα διαρθρωτικά ταμεία για τη χρηματοδότηση καλύτερων επιλογών. Θάβονται πολύτιμοι πόροι, χάνονται δυνητικά οικονομικά οφέλη, δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και πλήττονται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Στις παρούσες οικονομικές περιστάσεις δεν επιτρέπεται να υπεραμυνόμαστε της πρακτικής αυτής».

Σε πρόσφατη μελέτη εκτιμάται ότι η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα θα εξοικονομούσε ποσό 72 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα αύξανε τον ετήσιο κύκλο εργασιών του τομέα διαχείρισης και ανακύκλωσης κατά 42 δισεκατομμύρια ευρώ και θα δημιουργούσε περισσότερες από 400.000 θέσεις εργασίας ως το 2020.
XS
SM
MD
LG