ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ο μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Η.Ε. ζητά την ενίσχυση της θέσης γυναικών σε αγροτικές περιοχές


στα πλαίσια ομιλίας του στο διεθνή οργανισμό

Η ομιλία έγινε στα πλαίσια της συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Καθεστώς των Γυναικών, η οποία ασχολείται με το ζήτημα της ισότητας των φύλων και εστιάζεται στην προώθηση της γυναικείας χειραφέτησης ανά τον κόσμο.

Αναφέρθηκε στην ανάγκη διασύνδεσής με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, κάνοντας αναφορά στη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης του 1995 για υιοθέτηση πολιτικών που στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών στις αγροτικές περιοχές.

Σημειώνοντας τη μειονεκτική θέση των γυναικών και κοριτσιών που διαβιούν σε αγροτικές περιοχές ακόμη και σήμερα, 17 χρόνια μετά την υπογραφή της Διακήρυξης, ο κ. Μητσιάλης αναφέρθηκε στα διαρθρωτικά εμπόδια και τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που ζουν κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές. Κάλεσε από το βήμα του ΟΗΕ τις κυβερνήσεις να καταβάλλουν προσπάθειες και να ενθαρρύνουν την εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στις παραγωγικές πηγές και υποδομές, στις υπηρεσίες και μονάδες υγείας και φροντίδας των παιδιών, στην εκπαίδευση και στη μόρφωση από μικρή ηλικία, στη συμμετοχή σε αγροτικές ενώσεις και στην υποστήριξη μικρών τοπικών επιχειρήσεων μέσω νεωτερικών χρηματοδοτικών μηχανισμών.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα σημείωσε ότι το ελληνικό Σύνταγμα (άρθρο 116, § 2) προάγει την ουσιαστική ισότητα των φύλων, παρέχοντας εγγυήσεις ότι το κράτος υιοθετεί μέτρα που «απαλείφουν τις υπάρχουσες ανισότητες εις βάρος των γυναικών».

XS
SM
MD
LG