ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Επιμορφωτικά προγράμματα για την προώθηση 7.500 εργαζόμενων σε «πράσινα» επαγγέλματα


Επιμορφωτικά προγράμματα για την προώθηση 7.500 εργαζόμενων σε «πράσινα» επαγγέλματα
Επιμορφωτικά προγράμματα για την προώθηση 7.500 εργαζόμενων σε «πράσινα» επαγγέλματα

Τον Οκτώβριο θα ανοίξουν οι πόρτες των πιστοποιημένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), με σκοπό να προωθηθούν 7.500 άνεργοι σε «πράσινα» επαγγέλματα.

Πρόκειται για 293 προγράμματα για επαγγέλματα «πράσινης οικονομίας», που θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένα Κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Η επιμόρφωση θα συνδεθεί με την πρακτική άσκηση στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης, με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ενώ περιλαμβάνει και υποχρεωτική απασχόληση του 30% των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σταδιακά ανά περιοχή από τον Οκτώβριο 2011 έως και το τέλος του 2013.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πληροφορηθούν στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., στα πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. και στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).

Σημειώνεται ότι προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι μακροχρόνια άνεργοι, οι νέοι, οι γυναίκες, άτομα που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (όπως Άτομα με Αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, κ.ά.) αλλά και πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ.

XS
SM
MD
LG