ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Απασχόληση στο εξωτερικό ψάχνουν οι μισοί Έλληνες σε παραγωγική ηλικία


Έρευνα για την απασχόληση, του ομίλου παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού Adecco, έδειξε ότι το 49% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αναζητά εργασία στο εξωτερικό, με ένα 3% να δηλώνει ότι του έχει ήδη προταθεί εργασία σε άλλη χώρα. Το 30% όσων συμμετείχαν στην έρευνα απάντησε ότι τουλάχιστον άλλο ένα μέλος της οικογενείας του αναζητά εργασία στο εξωτερικό.

Το 36% προβάλλει ως κύριο λόγο την ανεργία και την αδυναμία πρόσβασης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας, το 29% την έλλειψη προοπτικής και μόλις το 12% τους χαμηλούς μισθούς στην Ελλάδα.

Από τους 400 συμμετέχοντες στην έρευνα, το 39% δήλωσε ότι δεν εργάζεται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (30%) δηλώνει ότι παραμένει άνεργο εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια. Από το υπόλοιπο 61%, το 48% δηλώνει ότι εργάζεται με σχέση πλήρους και 13% με σχέση μερικής απασχόλησης.

Όπως εξηγεί ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου, Κωνσταντίνος Μυλωνάς, ο λόγος αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό είναι η προσδοκία εύρεσης υψηλότερων μισθών, ότι επιλέγουν κατά προτίμηση τις ανεπτυγμένες χώρες της Ε.Ε, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία και ότι βασικά αναζητούν εργασία μέσω των σελίδων του διαδικτύου.
XS
SM
MD
LG