ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών βλέπει το 88% των ελλήνων


ενώ λιγότεροι από τους μισούς εργαζομένους είναι ικανοποιημένοι με τις συνθήκες εργασίας

Το 88% των ελλήνων θεωρεί ότι τα τελευταία πέντε χρόνια οι εργασιακές συνθήκες στη χώρα έχουν επιδεινωθεί, ενώ μόνο το 8% πιστεύει πως οι συνθήκες εργασίας έχουν παραμείνει ίδιες σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου λιγότεροι από τους μισούς εργαζομένους δηλώνουν ικανοποιημένοι με τις εργασιακές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση «σε γενικές γραμμές είστε ικανοποιημένοι από τις σημερινές εργασιακές συνθήκες στη χώρα σας», αρνητικά απαντά το 62% των Ελλήνων (23% στην ΕΕ) και θετικά το 38% (77% στην ΕΕ).

Στο ερώτημα «είστε ικανοποιημένοι από την ισορροπία μεταξύ της εργασίας και της ιδιωτικής ζωής», δυσαρεστημένοι δηλώνουν το 52% των Ελλήνων (25% στην ΕΕ) και ικανοποιημένοι το 48% (74% στην ΕΕ).

Ακόμη, το 56% των Ελλήνων (51% στην ΕΕ) δηλώνουν ότι ο κυριότερος κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια που αντιμετωπίζουν στο χώρο εργασίας είναι η έκθεση στο άγχος, το 27% επισημαίνει τις επαναληπτικές κινήσεις ή τις κουραστικές στάσεις του σώματος (28% στην ΕΕ) και το 17% τους κινδύνους ατυχημάτων ή σοβαρών τραυματισμών (17% στην ΕΕ).

Τέλος, το 53% των Ελλήνων δηλώνουν ότι στο χώρο εργασίας τους το προσωπικό δεν ενημερώνεται σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (22% στην ΕΕ), το 51% ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την πρόληψη των προβλημάτων υγείας ή των ατυχημάτων στην εργασία.
XS
SM
MD
LG