ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ελλάδα: Οι αδρανείς καταθέσεις θα περνούν στα χέρια του Δημοσίου μετά το πέρας 20ετίας


Τις καταθέσεις στις οποίες δεν έχει γίνει καμία κίνηση του λογαριασμού για 20 χρόνια έχει βάλει στο στόχαστρο το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς μάλιστα σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών φθάνουν το ποσό των 3 δις. Ευρώ.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, έδωσε για διαβούλευση νομοσχεδίου στο οποίο προβλέπεται αυτοματοποιημένο σύστημα για «την παραγραφή υπέρ του ελληνικού Δημοσίου των αδρανών καταθέσεων με την παρέλευση της 20ετίας.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται τα ποσά να μπαίνουν «σε ειδικό κωδικό και να διατίθενται για ειδικούς σκοπούς στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στα θέματα υγείας, εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης». Προβλέπεται επίσης οι τράπεζες να ειδοποιούν τρεις φορές τους καταθέτες των λογαριασμών αυτών εφόσον το υπόλοιπό τους είναι μεγαλύτερο των 100 ευρώ. Η πρώτη ειδοποίηση θα γίνεται με την παρέλευση πέντε χρόνων από την ημερομηνία που ανοίχθηκε ο λογαριασμός, η δεύτερη στην 10ετία και η τρίτη στην 15ετία.
Μετά από 20 χρόνια ακινησίας τα ποσά θεωρούνται έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.

Κάθε τράπεζα οφείλει αμέσως μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου της εικοσαετίας να αποδίδει στο Δημόσιο συγκεντρωτικά μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους τα υπόλοιπα των αδρανών καταθέσεων, πλέον αναλογούντων τόκων που έκλεισαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, καταθέτοντας στην Τράπεζα της Ελλάδος τα σχετικά ποσά σε ειδικό λογαριασμό.
XS
SM
MD
LG