ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό απειλούνται πολλά παιδιά στην Ελλάδα


Ένα στα τρία παιδιά που ζουν στην Ελλάδα απειλούνται από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ το ποσοστό φτάνει το ένα στα δύο για τα παιδιά από γονείς χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης και δύο στα πέντε για τα παιδιά των οποίων τουλάχιστον ένας γονέας είναι αλλοδαπής ιθαγένειας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το 2011, η Ελλάδα βρίσκεται στην ένατη θέση, μεταξύ των 27 χωρών μελών, ως προς τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν τα παιδιά από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι καθοριστικότεροι παράγοντες που τα παιδιά απειλούνται από τη φτώχεια, σύμφωνα με την έκθεση, σχετίζονται με το επίπεδο εκπαίδευσης και την ιθαγένεια των γονέων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία.

Ένα στα δύο παιδιά με γονείς χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης (50,2%) απειλείται από την έλλειψη χρημάτων, ενώ το ίδιο ισχύει για το 28,7% των παιδιών με γονείς μέσης εκπαίδευσης και μόλις το 7,9% των παιδιών ανώτερης εκπαίδευσης. Στην ΕΕ τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 49,2%, 22,4% και 7,5%. Πάνω από δύο στα πέντε παιδιά με τουλάχιστον έναν γονέα που έχει ιθαγένεια άλλης χώρας είναι επίσης εκτεθειμένο στους ίδιους κινδύνους, σε αντίθεση με μόλις ένα στα πέντε παιδιά με δύο Έλληνες γονείς.

Στην ΕΕ τα ποσοστά είναι πολύ καλύτερα για τα παιδιά με αλλοδαπό γονέα ή γονείς, καθώς απειλούνται από τη φτώχεια σε ποσοστό 31,5%, ενώ τα παιδιά με γηγενείς γονείς σε ποσοστό 18,3%.
XS
SM
MD
LG