ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Νομοθετήματα ευρωπαϊκής διακυβέρνησης απ' το Ευρωκοινοβούλιο


Eurozone
Eurozone
Ένα «διπλό πακέτο» νομοθετημάτων οικονομικής διακυβέρνησης ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας στο Στρασβούργο την Τρίτη. Ενισχύονται πρώτον οι αρμοδιότητες της Επιτροπής για την εποπτεία των προϋπολογισμών των χωρών της Ευρωζώνης, με απώτερο στόχο την δημοσιονομική εξυγίανση και δεύτερον θεσπίζονται κανόνες που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Ελλάδα και την Κύπρο γιατί καθορίζουν σαφείς διαδικασίες για τις χώρες που αναζητούν οικονομική βοήθεια από την ΕΕ.

Σύμφωνα μάλιστα με ευρωβουλευτές, αν αυτά είχαν νομοθετηθεί πριν τρία χρόνια, η κρίση στην Ελλάδα θα είχε εξελιχτεί διαφορετικά.

Στο ψήφισμα που πέρασε με 528 ψήφους υπέρ, 81 κατά και 71 αποχές, αναφέρεται και το εξής «Όταν οι χώρες καλούνται να προβούν σε σημαντικές περικοπές, οι προσπάθειές τους δεν πρέπει να βλάπτουν τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, ιδίως όταν πρόκειται για χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Επιπλέον, το χρονοδιάγραμμα μιας χώρας για τη μείωση των ελλειμμάτων της θα πρέπει να εφαρμόζεται με μεγαλύτερη ευελιξία όταν υπάρχουν εξαιρετικές συνθήκες ή σοβαρή οικονομική ύφεση».

Επίσης οι εργασίες της "τρόικας" (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ και ΔΝΤ) για την επίβλεψη των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, θα υπόκεινται σε εποπτεία, αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία, αναφέρει το ψήφισμα.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν τη δέσμευση της Επιτροπής για την παροχή οικονομικής στήριξης στις χώρες που προχωρούν σε δύσκολες μεταρρυθμίσεις των οικονομιών τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Δύο ομάδες ευρωβουλευτών ζήτησαν ακόμη να υπάρξει δέσμευση για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου εξαγοράς χρέους, αλλά η ιδέα απορρίφθηκε από τα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε ωστόσο να δημιουργήσει μια ομάδα σοφών που θα υποβάλει σχετική έκθεση μέχρι τον Μάρτιο του 2014.
XS
SM
MD
LG