ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Σχόλιο: Οι ΗΠΑ επενδύουν σε νέες τεχνολογίες


Σχόλιο: Οι ΗΠΑ επενδύουν σε νέες τεχνολογίες
Σχόλιο: Οι ΗΠΑ επενδύουν σε νέες τεχνολογίες

Ακολουθεί σχόλιο που αντικατοπτρίζει απόψεις της αμερικανικής κυβέρνησης:

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να επενδύουν σε διάφορες νέες τεχνολογίες που παρέχουν καθαρή, άφθονη και ανανεώσιμη ενέργεια για έναν κόσμο που έχει όλο και μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες. Σε αυτές τις τεχνολογίες περιλαμβάνεται και η Συγκεντρωτική Ηλιακή Ενέργεια, (Concentrating Solar Power, ή CSP). Οι τεχνολογίες αυτές συγκεντρώνουν την ηλιακή ενέργεια και την αιχμαλωτίζουν ώστε να μπορεί να θέσει σε κίνηση μία μηχανή ή τουρμπίνα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτό το μήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Στήβεν Τσου, ανακοίνωσε επενδυτικά προγράμματα ύψους 62 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα στην επόμενη πενταετία για την έρευνα, την ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Συγκεντρωτικής Ηλιακής Ενέργειας και για την παραγωγή φτηνής ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρηματοδότηση θα στηρίξει βελτιώσεις των συστημάτων του CSP, των εξαρτημάτων του και των συστημάτων αποθήκευσης θερμικής ενέργειας ώστε να επιταχυνθεί η πρόσβαση της τεχνολογίας αυτής στην αγορά.

«Η ανάπτυξη φθηνής, ανανεώσιμης ενέργειας είναι κρίσιμης σημασίας για να ανταποκριθούμε στη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα μας», δήλωσε ο κ. Τσου.

Tα εργοστάσια CSP αποθηκεύουν ενέργεια με χαμηλό κόστος και παρέχουν ηλεκτρισμό ακόμα και όταν δεν υπάρχει ήλιος. Η ενίσχυση αυτών των τεχνολογιών σήμερα θα δημιουργήσει τις καριέρες καθαρής τεχνολογίας του αύριο και θα συντείνει στην διεύρυνση της αγοράς ηλιακής ενέργειας για τους καταναλωτές. Τα προγράμματα που ανακοινώθηκαν αυτό το μήνα θα βελτιώσουν τα επί μέρους εξαρτήματα καθώς και τον σχεδιασμό ηλιακών συστημάτων με στόχο την λειτουργία τους κατά 18 ώρες την ημέρα, κατά μέσο όρο. Πρόκειται για επίπεδο παραγωγής που θα καταστήσει δυνατή την αντικατάσταση των παραδοσιακών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας από λιθάνθρακα, με αυτά που θα χρησιμοποιούν Συγκεντρωτική Ηλιακή Ενέργεια.

Τα 13 προγράμματα που επιλέγησαν ανήκουν σε δύο κατηγορίες: η μία αποτελείται από μελέτες για τα συστήματα Συγκεντρωτικής Ηλιακής Ενέργειας και η άλλη από μελέτες για την λειτουργικότητα των επιμέρους συστατικών των συστημάτων Συγκεντρωτικής Ηλιακής Ενέργειας. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει το πρόγραμμα της Εταιρείας Abengoa Solar, στο Lakewood Colorado, για την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας που συγκεντρώνει θερμότητα με συλλέκτη υψηλής θερμοκρασίας τοποθετημένο σε υπερυψωμένο πύργο. Το σύστημα θα εστιάζει τις ηλιακές ακτίνες στον πύργο και θα συλλέγει την θερμότητα μέσα σε υγρό από αλάτι, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την δημιουργία ατμού που θα θέτει σε κίνηση τουρμπίνα. Το σύστημα αυτό επίσης θα περιλαμβάνει και δυνατότητα αποθήκευσης της θερμικής ενέργειας για να μπορεί να λειτουργεί χωρίς την ηλιακή ακτινοβολία.

Μεταξύ των αποδεκτών βραβείου για την λειτουργικότητα των επιμέρους συστατικών των συστημάτων Συγκεντρωτικής Ηλιακής Ενέργειας είναι και η PPG Industries στο Cheswick, Pennsylvania. Η εταιρεία αυτή θα αναπτύξει την επόμενη γενιά, ανακλαστήρων χαμηλού κόστους οι όποιοι θα αντανακλούν περισσότερη ηλιακή ενέργεια και θα είναι πιο ανθεκτικοί από τα υπάρχοντα μοντέλα. Το αποτέλεσμα θα είναι ηλιακή τεχνολογία με σημαντικά μειωμένο κόστος.

Η αμερικανική κυβέρνηση επενδύει σήμερα για να επισπεύσει την εμπορευματοποίηση της ηλιακής τεχνολογίας και την ανάπτυξη τεχνολογιών τελευταίου τύπου που θα χρειαστούν στο άμεσο μέλλον.

XS
SM
MD
LG