ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Σχόλιο: H αλλαγή στη σύσταση των ωκεανών απειλεί οργανισμούς και οικοσυστήματα


Σχόλιο που αντικατοπτρίζει απόψεις της Αμερικανικής κυβέρνησης:

Τα τελευταία 30 χρόνια, επιστήμονες της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, μελετούν ένα παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο επιδεινώνεται, την αλλαγή στη χημική σύσταση των ωκεανών λόγω της αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα που κάνει τους ωκεανού πιο όξινους. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «οξίνιση των ωκεανών» και ερευνητές τώρα εντοπίζουν στοιχεία αυτής της αλλαγής στον παράκτιο υδροφόρο ορίζοντα των ΗΠΑ.

Περίπου 30% του διοξειδίου του άνθρακα που διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα απορροφάται από τους ωκεανούς. Και ενώ οι ωκεανοί απομακρύνουν ένα μέρος των εκπομπών βλαβερών αερίων από την ατμόσφαιρα, υπάρχει ένα πρόβλημα: Όταν το διοξείδιο του άνθρακα έρχεται σε επαφή με το θαλασσινό νερό, δημιουργεί το ανθρακικό οξύ που αλλάζει τη σύσταση των ωκεανών κατά δύο πολύ σημαντικούς τρόπους: Πρώτον, το ανθρακικό οξύ απελευθερώνει ιόντα υδρογόνου που αυξάνουν την οξύτητα των ωκεανών. Οι αλλαγές στην οξύτητα των ωκεανών θα έχουν σοβαρές συνέπειες σε οργανισμούς και οικοσυστήματα, ενώ πολλές από τις αλλαγές αυτές θα είναι απρόβλεπτες και μη αντιστρέψιμες. Δεύτερον, το ανθρακικό οξύ, απομακρύνει τα ανθρακούχα ιόντα, που αποτελούν σημαντικό συστατικό των οστράκων πολλών θαλάσσιων οργανισμών, όπως τα κοράλλια, το πλαγκτόν και τα οστρακόδερμα. Σε συνδυασμό αυτές οι αλλαγές θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη θαλάσσια τροφή.

Παράκτιες περιοχές όπου νερά ποταμών συμβάλουν με θαλάσσια ύδατα και ο υδροφόρος ορίζοντας επίσης απειλούνται από την οξίνιση. Πρόσφατα επιστήμονες του Θαλάσσιου Περιβαλλοντικού Εργαστηρίου στον Ειρηνικό Ωκεανό και του Πανεπιστήμιου της Πολιτείας Ουάσιγκτον κατέγραψαν την οξίνιση των νερών στα Στενά Πιούτζετ. Ο επιστήμονας Ρίτσαρντ Φίλι, επεσήμανε ότι το νερό κάτω από την επιφάνεια στα Στενά Πιούτζετ ήταν κατά 200% πιο όξινο από ότι στην επιφάνεια του ωκεανού, γεγονός που μπορεί να ευθύνεται για την πρόσφατη μεγάλη απώλεια λάρβας στρειδιών.

Αυτό αποτελεί αιτία ανησυχίας για τις βιομηχανίες στρειδιών της πολιτεία Ουάσιγκτον, οι οποίες αποφέρουν κέρδη που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας σε συνεργασία με τον Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον και την Βορειοδυτική Ένωση Παρακολούθησης Ωκεανών καταμετρούν το ποσοστό διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και στα ύδατα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας στις ακτές της πολιτείας Ουάσινγκτον, καθώς επίσης και τις μεταβολές στην οξύτητά τους. Το Θαλάσσιο Περιβαλλοντικό Εργαστήριο στον Ειρηνικό Ωκεανό επίσης συνεργάζεται με βιολόγους σε άλλα τμήματα της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας καθώς και με ερευνητές σε πανεπιστήμια και άλλους δημόσιους οργανισμούς για να μελετήσει την επίδραση της οξίνισης των ωκεανών στα οικοσυστήματα.

Η αμερικανική κυβέρνηση με την έρευνα της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας και άλλων υπηρεσιών, αλλά και με ερευνητικά προγράμματα που επιδοτούνται από το Εθνικό Κέντρο Επιστήμης θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τους εταίρους τους για την μελέτη και την παρατήρηση της οξίνισης των ωκεανών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε καλύτερα τις μακροπρόθεσμες συνέπειες της αλλαγής της σύστασης των ωκεανών.

XS
SM
MD
LG