ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Σχόλιο: Προσπάθειες των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της πείνας


Σχόλιο: Προσπάθειες των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της πείνας
Σχόλιο: Προσπάθειες των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της πείνας

Ακολουθεί σχόλιο που αντικατοπτρίζει απόψεις της αμερικανικής κυβέρνησης:

H έλλειψη τροφής απασχολεί σοβαρά τη διεθνή κοινότητα. Πέρυσι ο αριθμός των ατόμων που υπέφεραν από χρόνιο υποσιτισμό έφτασε το ένα δισεκατομμύριο. Η ανάπτυξη της γεωργίας αποτελεί τη βάση για ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη και ο σταθερός σιτισμός είναι η βάση για την ειρήνη και την εμφάνιση ευκαιριών. Το όραμα των ΗΠΑ για ένα πιο ειρηνικό κόσμο επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ευημερίας δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη, στα πλαίσια της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη στρατηγική τους για την ασφάλεια της σίτισης, στον Οδηγό Δώστε Τροφή στο Μέλλον. Μέσω αυτού του προγράμματος οι ΗΠΑ θα επενδύσουν τουλάχιστον 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε περίοδο τριών χρόνων για την ενίσχυση της γεωργίας και του σιτισμού και για τη μείωση της πείνας και της επισιτιστικής ανασφάλειας. Δωρητές από ολόκληρο το κόσμο δεσμεύτηκαν να δώσουν επιπλέον 18.5 δισεκατομμύρια δολάρια για να στηρίξουν αυτούς τους στόχους.

Για να πετύχει τους στόχους του το πρόγραμμα Δώστε Τροφή στο Μέλλον επιδιώκει να ευθυγραμμίσει τους πόρους που διαθέτει με αναπτυξιακά σχέδια που προέρχονται από τη συγκεκριμένη χώρα και να προωθήσει συνεργασίες ανάμεσα σε διαφορετικούς τομείς, ειδικά μεταξύ κοινωνικών και ιδιωτικών φορέων καθώς και κυβερνήσεων, με απώτερο στόχο την μείωση της πείνας και της φτώχειας. Μέσω αυτών των επενδύσεων σε περιορισμένο αριθμό χωρών, το πρόγραμμα Δώστε Τροφή στο Μέλλον θα βοηθήσει τις συγκεκριμένες χώρες να επιτύχουν βιώσιμη γεωργικά υποκινούμενη ανάπτυξη.

Στα σχέδια αυτά περιλαμβάνεται και η στήριξη των γυναικών ως γεωργικών παραγωγών και ως κρίσιμης σημασίας παραγόντων στη διασφάλιση του επισιτισμού. Οι γυναίκες παράγουν το 60-80% της τροφής σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Και όταν οι γυναίκες ελέγχουν το εισόδημα βελτιώνεται η πρόσβαση της οικογένειας στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και τη διατροφή. Έτσι λοιπόν ένα σημείο στο οποίο θα επικεντρωθεί το πρόγραμμα Δώστε Τροφή στο Μέλλον θα είναι καλλιέργειες γλυκοπατάτας και οσπρίων που θα βελτιώσουν τη θέση των γυναικών, την παραγωγή και το εισόδημά τους.

Οι επενδύσεις στη γεωργική παραγωγικότητα, μαζί με την βελτίωση των αγορών και νέες έρευνες θα αυξήσει την παραγωγή τροφής και θα μειώσει τις τιμές για τα εκατομμύρια άτομα σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Το πρόγραμμα Δώστε Τροφή στο Μέλλον διαθέτει τουλάχιστον ένα 9% του προϋπολογισμού του για έρευνα. Το πρόγραμμα επίσης ενισχύεται και από τις συνεισφορές των κρατών που δέχονται τη βοήθεια, τον ιδιωτικό τομέα και άλλους επενδυτές. Με τη συνεργασία τόσων χωρών, επιχειρήσεων και οργανώσεων ο κοινός μας στόχος, που είναι η μείωση του αριθμού των ατόμων που πεθαίνουν κάθε μέρα από ασιτία, φαίνεται εφικτός.

XS
SM
MD
LG