ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Σχόλιο: Αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα μέσα στη γη


Σχόλιο που αντικατοπτρίζει απόψεις της Αμερικανικής κυβέρνησης:

Οι ΗΠΑ έκαναν άλλο ένα βήμα για την επίτευξη σημαντικού στόχου τους σε θέματα περιβαλλοντολογικής πολιτικής και συγκεκριμένα στη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα. Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Στήβεν Τσου, ανακοίνωσε την επιλογή 15 προγραμμάτων για την ανάπτυξη τεχνολογιών με στόχο την ασφαλή και οικονομική αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα μέσα σε γεωλογικούς σχηματισμούς.

Οι επιλογές αυτές, οι οποίες χρηματοδοτούνται με 21,3 εκατομμύρια δολάρια, θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά των ισχυόντων πρωτοβουλιών του Υπουργείου Ενέργειας για την ανάπτυξη τεχνολογίας και υποδομής με σκοπό την εφαρμογή ευρείας κλίμακας αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα σε διάφορους γεωλογικούς σχηματισμούς σ’ ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Ο κ. Τσου δήλωσε ότι τα προγράμματα αυτά δείχνουν ότι η κυβέρνηση Ομπάμα είναι αποφασισμένη να ηγηθεί της διεθνούς κοινότητας στις τεχνολογίες συγκράτησης και αποθήκευσης άνθρακα. «Τα προγράμματα αυτά θα περιορίσουν τις εκπομπές βλαβερών αερίων, θα αναπτύξουν πρωτοβουλίες για καθαρή ενέργεια και θα συντελέσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους Αμερικανούς», επεσήμανε ο κ. Τσου.

Μέσω πρωτοβουλιών, όπως οι Περιφερικοί Συνεταιρισμοί για την Απομόνωση Άνθρακα, καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφάλεια και μονιμότητα της γεωλογικής απομόνωσης. Τα 15 προγράμματα που επιλέγησαν θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά άλλων προσπαθειών για την ανάπτυξη και δοκιμή τεχνολογιών που ασχολούνται με τις μεγάλες προκλήσεις της γεωλογικής αποθήκευσης, όπως είναι ο προσδιορισμός της πίεσης στην οποία το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να διοχετευτεί μέσα στο χώρο αποθήκευσης, η χωρητικότητα, η θωράκιση των τοιχωμάτων του χώρου αποθήκευσης και οι μηχανισμοί εγκλωβισμού του άνθρακα.

Η γεωλογική αποθήκευση αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται σε 5 είδη σχηματισμών. Αυτά είναι: ταμιευτήρες πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουν στερέψει, αλατούχοι σχηματισμοί σε μεγάλα βάθη, μη εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα άνθρακα, σχιστόλιθοι με πετρέλαιο και φυσικό αέριο και βασάλτες. Η αποθήκευση άνθρακα σε ταμιευτήρες πετρελαίου και φυσικού αερίου που έχουν στερέψει μπορεί επίσης να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ οι οργανικοί σχιστόλιθοι στα βάθη της γης αποτελούν εξαιρετικά σημαντικό χώρο αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα λόγω της χωρητικότητάς τους που ανέρχεται σε δισεκατομμύρια τόνους. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι γεωλογικοί σχηματισμοί έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα για 1.100 και πλέον χρόνια.

Η διεθνής κοινότητα πρέπει ενωμένη να συνεχίσει τις προσπάθειες της, θέτοντας ως ύψιστη προτεραιότητα τον περιορισμό των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

XS
SM
MD
LG