ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Έκθεση: Λίγο πιο ελεύθερη η ελληνική οικονομία


αλλά παραμένει κάτω από το μέσο όρο των χωρών που εξετάστηκαν σύμφωνα με το “Heritage Foundation” και την εφημερίδα “Wall Street Journal”

Μικρή βελτίωση παρουσιάζει η ελληνική οικονομία στο κατά πόσο ελεύθερα λειτουργεί, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που συνέταξαν και έδωσαν στη δημοσιότητα σήμερα Τρίτη το “Heritage Foundation” και η εφημερίδα “Wall Street Journal” σε συνεργασία με το “Adriatic Institute” και το “International Leaders’ Summit for the European Region”.

Η Ελλάδα κατατάσσεται 119η μεταξύ των 177 χωρών που αξιολογήθηκαν, συγκεντρώνοντας 55,7 βαθμούς, με άριστα το 100. Επίσης βρίσκεται στην 40η θέση απ’ τις 43 χώρες της δυτικής και ανατολικής Ευρώπης που εξετάστηκαν.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει μικρή βελτίωση, καθώς πέτυχε την χρονιά που πέρασε, να περιορίσει τις κρατικές δαπάνες, να κάνει σημαντικά βήματα προς την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, να διευκολύνει την επιχειρηματική ανεξαρτησία και την βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, ενώ λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Συνολικά, στα 20 χρόνια που συντάσσεται η σχετική έκθεση η Ελλάδα έχει χάσει 5 βαθμούς από την πρώτη της αξιολόγηση και συνήθως κατατάσσεται στις χώρες «μέτριας οικονομικής ελευθερίας» ή στις «κυρίως ανελεύθερες οικονομίες». Η βαθμολογία που συγκεντρώνει η Ελλάδα (55.7) είναι μικρότερη από τον μέσο όρο (60.3) των 177 χωρών που καταμετρήθηκαν, καθώς επίσης και από τον μέσο όρο (67.1) των υπολοίπων χωρών της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων.

Η έκθεση του “Heritage Foundation” και της “Wall Street Journal” καταγράφει τις επιδόσεις κάθε χώρας σε 10 βασικές οικονομικές ελευθερίες, οι οποίες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες.

Στην πρώτη κατηγορία, με τον γενικότερο τίτλο «Τήρηση του νόμου» περιλαμβάνονται τα προβλήματα της διαφθοράς και των δικαιωμάτων επί της ιδιοκτησίας. Όπως σημειώνεται το πρόβλημα της διαφθοράς παραμένει στην Ελλάδα και επισημαίνονται η υπόθεση Τσοχατζόπουλου, που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς επίσης και οι προσπάθειες που γίνονται να αποδοθούν ευθύνες στην υπόθεση της «Λίστας Λαγκάρντ». Όσον αφορά τα δικαιώματα επί της ιδιοκτησίας, στην έκθεση αναφέρεται ότι, «δεν προστατεύονται επαρκώς».

Στην δεύτερη κατηγορία, που αφορά το μέγεθος του δημόσιου τομέα, περιλαμβάνονται η επιβολή φορολογίας και οι κρατικές δαπάνες. Όπως αναφέρεται, ο συντελεστής φορολόγησης των υψηλών εισοδημάτων έχει μειωθεί στο 42% και ο συντελεστής για τον ανώτατο εταιρικό φόρο στο 26%. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καταβάλλουν ΦΠΑ και φόρο ακινήτων. Την ίδια ώρα, οι δημόσιες δαπάνες μειώθηκαν στο 52% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Η τρίτη κατηγορία αφορά την αποτελεσματικότητα των θεσμικών κανόνων και περιλαμβάνει την απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας, την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας και την χρηματοδότηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Στην έκθεση σημειώνεται ότι η γραφειοκρατική διαδικασία για την έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας έχει περιοριστεί σημαντικά στην Ελλάδα, ωστόσο παραμένουν τα εμπόδια και οι χρονοβόρες διαδικασίες στην αδειοδότηση της οποιαδήποτε δραστηριότητας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ρευστότητα είναι αδύναμη στην Ελλάδα και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την βοήθεια που λαμβάνει η χώρα από την ΕΕ.

Τέλος, όσον αφορά το κατά πόσο ελεύθερη είναι η αγορά στην Ελλάδα, στην έκθεση σημειώνεται ότι οι χώρες μέλη της ΕΕ έχουν από τους χαμηλότερους δασμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα που ευνοούν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η οικονομική αστάθεια συνεχίζει να λειτουργεί αποτρεπτικά για νέες επενδύσεις και η σταθερότητα, συνολικά, του ελληνικού οικονομικού συστήματος έχει έντονα υπονομευθεί και ο τραπεζικός τομέας παραμένει σε κρίση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνει η έκθεση, την περίοδο που συντάχθηκε, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Ελλάδας διαμορφωνόταν στα 276.9 δις δολάρια, η ανάπτυξη για το 2012 είχε διαμορφωθεί στο -6.4%, η ανάπτυξη την τελευταία πενταετία είναι στο -4,4%, η ανεργία βρίσκονταν στο 24,2%, ο πληθωρισμός στο 1% και το χρέος της χώρας στο 158,5% του ΑΕΠ.
XS
SM
MD
LG