ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Εκατομμύρια γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση στις σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης


σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ για τις γυναίκες

Μέχρι το 2015, πάνω από 230 εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο εκτιμάται ότι δεν θα έχουν πρόσβαση στις σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης. Όπως τονίζουν οι επιστήμονες, μεγαλύτερη οικονομική επένδυση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ικανοποίηση της ανάγκης για αποτελεσματική αντισύλληψη.

Το συμπέρασμα προκύπτει από νέα έρευνα του ΟΗΕ σχετικά με την πρόσβαση στις μεθόδους σύγχρονης και αποτελεσματικής αντισύλληψης σε έγγαμες γυναίκες ή γυναίκες που συζούν και βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία (15 – 49 ετών). Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία από 194 χώρες, κατά το διάστημα 1990 - 2010.
Ωστόσο, όπως σημειώνεται, τις τελευταίες δύο δεκαετίες το ποσοστό των γυναικών της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας που χρησιμοποιεί αντισύλληψη, έχει αυξηθεί.

Η μελέτη, εξέτασε το ποσοστό των γυναικών που χρησιμοποιούν αντισύλληψη, όπως και το ποσοστό των γυναικών που θα ήθελαν να καθυστερήσουν την απόκτηση παιδιού ή να μην αποκτήσουν άλλο, οι οποίες θα επιθυμούσαν να κάνουν χρήση αντισυλληπτικών μεθόδων, ωστόσο αποφεύγουν την εγκυμοσύνη με αποχή ή διακεκομμένη συνουσία.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση αντισυλληπτικών μεθόδων από έγγαμες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας έχει αυξηθεί από 55% το 1990 σε 63% το 2010 και ότι η έλλειψη πρόσβασης σε αυτές τις μεθόδους έχει μειωθεί από 15% το 1990 σε 12% το 2010.

Η μεγαλύτερη αύξηση στη χρήση μεθόδων αντισύλληψης κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες στο διάστημα 1990-2010, παρατηρήθηκε στη νότια Ασία και στην ανατολική, βόρεια και νότια Αφρική.

Ωστόσο, ενδεικτικό είναι ότι στην κεντρική και δυτική Αφρική, λιγότερες από μία στις πέντε έγγαμες γυναίκες χρησιμοποιούσαν μέχρι το 2010 κάποια μέθοδο αντισύλληψης.

Ωστόσο, εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού, της καλύτερης ενημέρωσης για την αντισύλληψη και της ανάγκης για οικογενειακό προγραμματισμό, η ζήτηση για μεθόδους αντισύλληψης παγκοσμίως αναμένεται να αυξηθεί. Κάτι που σημαίνει ότι τελικά 233 εκατομμύρια γυναίκες δεν θα έχουν πρόσβαση σε αντισύλληψη μέχρι το 2015.
XS
SM
MD
LG