ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Στόχοι των Ελλήνων Αμερικής για το 2010


Nick Larigakis
Nick Larigakis

Το Αμερικανοελληνικό Ινστιτούτο (American Hellenic Institute), που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, έδωσε στη δημοσιότητα 25σελιδη έκθεση στην οποία αναπτύσσονται οι στόχοι της δραστηριότητάς του για το 2010 και η πολιτική που ακολουθεί σε ένα έκαστο των θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντός του.

Σε εισαγωγικό σημείωμα ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Nick Larigakis επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σημαντικά συμφέροντα τόσο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο και ότι η έκθεση εξετάζει πολιτικές που ακολουθεί το ΑΗΙ έναντι των κυριοτέρων Ελληνοαμερικανικών θεμάτων μέσα από το πρίσμα του τι εξυπηρετεί καλύτερα το καλώς νοούμενο Αμερικανικό συμφέρον. Η παρουσίαση του κάθε θέματος χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος εξηγείται ποιό είναι το θέμα και ποια η σημασία του. Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το θέμα και στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται η πολιτική την οποία ακολουθεί το Ινστιτούτο για τον χειρισμό του.

Η έκθεση ξεκινά με την παρατήρηση ότι τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών εξυπηρετούνται καλύτερα με την προώθηση Αμερικανικών αρχών, περιλαμβανομένων της τήρησης του Νόμου στις διεθνείς υποθέσεις και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ειδικότερα σε σχέση με την Ελλάδα υπογραμμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να έχουν μια «ειδική σχέση» μαζί της, η οποία να στηρίζεται στην αναγνώριση της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου η Αμερική έχει σημαντικά πολιτικά, οικονομικά, εμπορικά και στρατιωτικά συμφέροντα. Στο σημείο αυτό προστίθεται ότι η αποδεδειγμένη αξιοπιστία της Ελλάδας ως στρατηγικού συμμάχου, την καθιστά κύριο παράγοντα στην προώθηση των Αμερικανικών στόχων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, την ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή. Για παράδειγμα αναφέρεται ότι οι ναυτικές και αεροπορικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο της Σούδας, στην Κρήτη, είναι και οι κυριότερες βάσεις που διατηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.

Σε σχέση με την Κύπρο, η έκθεση τονίζει ότι οποιαδήποτε διευθέτηση του προβλήματός της είναι να επιτευχθεί δεν θα πρέπει να επιβραβεύει τον εισβολέα αλλά θα πρέπει να βασίζεται σε δημοκρατικές αρχές, στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο και στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλων Ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Προβάλλεται επίσης η άποψη ότι η Κύπρος πρέπει να αναγνωριστεί ως σημαντικός εταίρος για την προώθηση των στρατηγικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών στην ανατολική Μεσόγειο.

Στην συνέχεια η έκθεση συνιστά οι Ηνωμένες Πολιτείες να μη χρησιμοποιούν δύο μέτρα και δύο σταθμά αναφορικά με την τήρηση του διεθνούς δικαίου στην Τουρκία διότι κάτι τέτοιο θα έβλαπτε την ευρύτερη Αμερικανική προσπάθεια για προαγωγή της τήρησης του Νόμου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας και της δημοκρατίας στην ανατολική Μεσόγειο, την Μέση Ανατολή και τον υπόλοιπο κόσμο.

Κατόπιν υποστηρίζεται ότι τα Αμερικανικά συμφέροντα θα εξυπηρετηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο με υποστήριξη της προσπάθειας για προσέγγιση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, βασισμένη στην εφαρμογή του δικαίου και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Κατά την έκθεση, τα Αμερικανικά συμφέροντα θα εξυπηρετηθούν επίσης και από την ενθάρρυνση της Τουρκίας να εξελιχθεί σε ένα πλήρως δημοκρατικό κράτος, ανεξαρτήτως του κατά πόσον θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι.

Το κεφάλαιο περί Ελλάδος απαρτίζεται από έξι σελίδες στις οποίες καλύπτονται τα εξής θέματα: Τήρηση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγους, η ανάγκη για διευθέτηση της διένεξης αναφορικά με την επίσημη ονομασία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η προστασία της Ελληνικής Μειονότητας στην Αλβανία και η κατάργηση της βίζας για τους Έλληνες που επισκέπτονται τις Ηνωμένες Πολιτείες για μικρά χρονικά διαστήματα.

Αναφορικά με το πρώτο από τα θέματα αυτά η θέση του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου είναι ότι η Άγκυρα θα πρέπει να διακηρύξει ότι αποδέχεται ως οριστικά τα ναυτικά σύνορα της Ελλάδας και της Τουρκίας στο Αιγαίο, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από σχετικές συνθήκες διότι έτσι θα αποκλειστεί το ενδεχόμενο οποιασδήποτε μελλοντικής διεκδίκησης από μέρους της στην περιοχή. Κατά το ΑΗΙ, η Ουάσιγκτον θα πρέπει και αυτή να καταστήσει δημοσίως σαφές ότι αναγνωρίζει ως ναυτικά σύνορα στο Αιγαίο τα ήδη καθορισθέντα από τις μέχρι τώρα συνθήκες.

Όσον αφορά στο λεγόμενο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, το Αμερικανοελληνικό Ινστιτούτο ζητά από την κυβέρνηση του Προέδρου Ομπάμα να πείσει την πΓΔΜ να διαπραγματευτεί με την Ελλάδα επιδεικνύοντας καλή θέληση για την διευθέτησή του και αν δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση από πλευράς Σκοπίων οι Ηνωμένες Πολιτείες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αποσύρουν την από μέρους τους αναγνώριση του κράτους αυτού ως Δημοκρατία της Μακεδονίας στην οποία προέβησαν το 2004. Παράλληλα ζητά από το Κογκρέσο των ΗΠΑ να αντιταχθεί στην χορήγηση εξωτερικής βοήθειας προς την πΓΔΜ που να μη συνδέεται με την ανάληψη από τα Σκόπια δέσμευσης για διαπραγμάτευση με την Ελλάδα προς την εξεύρεση ενός κοινά αποδεκτού ονόματος.

Το Αμερικανοελληνικό Ινστιτούτο ζητά στην συνέχεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αρχίσουν εντατικό διπλωματικό διάλογο με τα Τίρανα για να διασφαλιστεί η προάσπιση των δικαιώματα της Ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, περιλαμβανομένων βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς επίσης και περιουσιακών στοιχείων μελών της μειονότητας. Συνιστάται επίσης να γίνει απογραφή πληθυσμού στην Αλβανία ώστε να τεκμηριωθούν τα πληθυσμιακά και θρησκευτικά δεδομένα της Ελληνικής μειονότητας εκεί.

Το κεφάλαιο περί Κύπρου απαρτίζεται από τρείς πυκνογραμμένες σελίδες κάτω από τον γενικό τίτλο: «Υποστηρίξτε λύση από μέρους των Κυπρίων για όφελος των Κυπρίων». Ειδικότερα το ΑΗΙ αναφέρει ότι το εκφράζει πλήρως η δήλωση που είχε κάνει στις 7 Ιουλίου, 1988 ο τότε Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζωρτζ Μπους ο πρεσβύτερος. Η δήλωση εκείνη έχει ως εξής: «Θέλουμε η Κύπρος να είναι μια συνταγματική δημοκρατία στηριγμένη στην αρχή της διακυβέρνησης από μέρους της πλειοψηφίας, της τήρησης του Νόμου και της προστασίας των δικαιωμάτων της μειοψηφίας. Θέλουμε μια δημοκρατική Κύπρο, ελεύθερη κι απαλλαγμένη από την απειλή πολέμου».

Το Αμερικανοελληνικό Ινστιτούτο ζητά να υποστηριχθεί η επίλυση του Κυπριακού μέσω διαπραγματεύσεων στηριγμένων στην αρχή της δημιουργίας μιας διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, βασικές Αμερικανικές αρχές, το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και όλες τις σχετικές δικαστικές αποφάσεων Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ζητούνται παράλληλα η αποχώρηση των Τουρκικών στρατευμάτων κατοχής από την Κύπρο, ο επαναπατρισμός των δεκάδων χιλιάδων εποίκων από την Τουρκία που έχουν εγκατασταθεί παράνομα στα κατεχόμενα, η επιστροφή ακινήτων, που πάρθηκαν αυθαίρετα στο βόρειο τμήμα του νησιού, στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους και η ενθάρρυνση της Αμερικανικής κυβέρνησης να παροτρύνει την Τουρκία να γκρεμίσει το τοίχος συρματοπλεγμάτων στην Πράσινη Γραμμή, που καθιστά την Λευκωσία ως την τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Το ΑΗΙ ζητά ακόμα από την Αμερικανική κυβέρνηση να συστήσει στην Τουρκία να μη κινά παρασκηνιακώς τα νήματα των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο Κυπριακές κοινότητες για το μέλλον του νησιού κι επίσης να αξιώσει από την Άγκυρα να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι επίσημο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην οποία φιλοδοξεί να ενταχθεί και η Τουρκία.

Η έκθεση του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου αφιερώνει τέλος ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην Τουρκία, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το αίτημα για επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής στην Χάλκη και την πρόταση για επίσημη αναγνώριση της σφαγής χιλιάδων Ποντίων Ελλήνων στην περίοδο 1914-1923.

Τους στόχους του Αμερικανοελληνικού Ινστιτούτου επικροτούν το Ελληνοαμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο, η Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής, η Ένωση Κρητικών Αμερικής, η Ένωση Χιωτών Αμερικής, η Ομοσπονδία Ποντίων Αμερικής και Καναδά, η Ηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής και η Εθνική Επιτροπή Αρμενίων Αμερικής.

XS
SM
MD
LG