ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Παράταση ενός χρόνου για τη μείωση του ελλείμματος  της Ελλάδας - 2005-02-10


Εντελώς ανακριβή κρίνονται τα δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου ότι δήθεν το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, εισηγήθηκε την παύση πληρωμών προς την χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ώσπου να δημιουργηθεί αξιόπιστο σύστημα ελέγχου πληρωμών. Κι ακόμη, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν χορηγεί διαβεβαίωση για την νομιμότητα δαπανών στον τομέα των διορθωτικών προγραμμάτων καθώς και ότι σχετική γνωμοδότηση διαβιβάστηκε στην Αθήνα, την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την οποία συνιστάται διακοπή των πληρωμών για μεγάλα έργα και προγράμματα του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Υψηλό αρμόδιο στέλεχος του Ελεγκτικού συνεδρίου μας δήλωσε ότι δεν είναι στην αρμοδιότητα του Οργάνου να κάνει τέτοιες προτάσεις για διακοπή πληρωμών, ή τη χορήγηση διαβεβαιώσεων. Πρόκειται για την Ετήσια Έκθεση με σχετικές παρατηρήσεις που αναφερότανε και σε άλλες χώρες και η οποία διαβιβάστηκε και στην Ελλάδα στις αρχές Νοεμβρίου κι αφορούσε αποκλειστικά το 2003.

Προτάσεις, αντίθετα, κάνει προς το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σημερινή της ανακοίνωση , και πάλι για την μείωση του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στην Ελλάδα συνιστώντας την αυστηρή εφαρμογή του κρατικού προϋπολογισμού για το 2005 και την προώθηση μεταρρυθμίσεων το 2006 διαρθρωτικού, μόνιμου χαρακτήρα αποκλειομένων των εκτάκτων μέτρων Γι αυτό και συνιστά, όπως αναμενότανε, να παραταθεί κατά ένα χρόνο η προθεσμία για την αναγκαία μείωση του ελλείμματος κάτω από το 3% του ΑΕΠ.

Η Ελλάδα θα πρέπει μέχρι τις 21 Μαρτίου να υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση όπου θα παρουσιάζει τα απαιτούμενα μέτρα για να ανταποκριθεί στις νέες συστάσεις, οι οποίες θα εγκριθούν από το ΕΚΟΦΙΝ την ερχόμενη εβδομάδα 17 Φεβρουαρίου

XS
SM
MD
LG