ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Τρεις παραβιάσεις οδηγιών διέπραξε η Ελλάδα - 2005-01-14


Σε πολλαπλές προσφυγές για παραβάσεις οδηγιών που αφορούν στο περιβάλλον καταφεύγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναντίον διαφόρων κρατών, που δεν εντάσσουν στις εθνικές τους νομοθεσίες, το ευρωπαϊκό δίκαιο . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα κινήσει την διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, εναντίον της Ελλάδας ,για τρεις περιπτώσεις.

Η πρώτη περίπτωση αφορά την ρύπανση και την υποβάθμιση της Λίμνης Κορώνειας, που είναι υγρότοπος διεθνούς σημασίας, στο νομό Θεσσαλονίκης και η οποία παρουσιάζει ρύπανση οφειλόμενη στις απορρίψεις θρεπτικών υλών, βαρέων μετάλλων και άλλων ρύπων από βιομηχανίες και πόλεις της γύρω περιοχής.

Ο στόχος της επιτροπής, όπως τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση, είναι να ενδυναμωθεί η ελληνική νομοθεσία και να εξασφαλισθεί ο καθαρισμός της λίμνης. Ο αρμόδιος για το περιβάλλον επίτροπος, κ. Σταύρος Δήμας , σε δήλωσή του τόνισε ότι: «Οι έλληνες πολίτες είναι περήφανοι για την βιοποικιλότητα της χώρας τους και ανήσυχοι για την ατμοσφαιρική ρύπανση . Είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο φυσικός πλούτος της Ελλάδας, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να βελτιώσει τις πρακτικές της και να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για την ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Η δεύτερη περίπτωση αφορά στην παράλειψη της Ελλάδας να εφαρμόσει την οδηγίας για το όζον, οδηγία που επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να ενημερώνουν το κοινό και να το προειδοποιούν να μένει σε κλειστούς χώρους και να μην ανοίγει ούτε τα παράθυρα σε περίπτωση υπέρβασης καθορισμένων ορίων από την συγκέντρωση αιθαλομίχλης στον ατμοσφαιρικό αέρα, ,καθώς και την επιβολή μέτρων περιορισμού της οδικής κυκλοφορίας. Η εφαρμογή της οδηγίας από την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς οι συγκεντρώσεις της αιθαλομίχλης αυξάνονται με την άνοδο της θερμοκρασίας.

Τέλος, η τρίτη περίπτωση αφορά στην νομοθεσία της Ένωσης για την εμπορία εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, που έχει σχέση με την πρόσφατη πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της πλανητικής αλλαγής του κλίματος, οδηγία που τέθηκε σε εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 2005 και η Ελλάδα δεν την έχει εντάξει στην εθνική της νομοθεσία.

Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο εκκρεμούν, εξ άλλου, και άλλες δυο προσφυγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας. Η πρώτη από τον Ιούλιο του 2004, λόγω μη εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας για την ίση μεταχείριση προσώπων ασχέτως φυλετικής η εθνοτικής τους καταγωγής, που έπρεπε να έχει εφαρμοσθεί από τον Ιούλιο του 2003. Η οδηγία αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα στο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και καλύπτει πέρα από την πρόσβαση στην απασχόληση, τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης και τομείς όπως η εκπαίδευση η κοινωνική ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη.

Η δεύτερη προσφυγή θα κριθεί στις αρχές Φεβρουαρίου και αφορά στο θέμα της συμμόρφωσης της Ελλάδας προς την απόφαση της επιτροπής για την επιστροφή των « ασύμβατων προς την κοινή αγορά ενισχύσεων» ύψους 50 εκ ευρώ που χορηγήθηκαν στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Η Επιτροπή ζητά την καταδίκη της Ελλάδας για μη έγκαιρη συμμόρφωση, ενώ η Ελλάδα ζητά την απόρριψη της προσφυγής καταδίκης με ισχυρά επιχειρήματα .

XS
SM
MD
LG