ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η επόμενη προεδρεία της ΕΕ αισιόδοξη για διακανονισμό σε θέματα προϋπολογισμού. - 2004-12-22


Το Λουξεμβούργο, που αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ στην πρώτη Ιανουαρίου, αναφέρει ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του χρόνου θα μεσολαβήσει για την επίτευξη σημαντικού συμβιβασμού για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Ζαν Κλωντ Ζανκέρ, που έκανε τις δηλώσεις αυτές στις Βρυξέλλες, ανέφερε ότι αναμένει πως η ΕΕ θα καταλήξει σε συμβιβασμό στο θέμα του προϋπολογισμού της για τα έτη 2007 έως 2013.

Έξη χώρες της κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Γαλλίας, θέλουν οι δαπάνες της ένωσης να μην ξεπεράσουν το ένα τοις εκατό του συνολικού Ακαθάριστου Προϊόντος της κοινότητας.

Αξιωματούχοι της Ένωσης δήλωσαν ότι αν δεν υπάρξει συμβιβασμός θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα η χρηματοδότηση σημαντικών προγραμμάτων της κοινότητας.

XS
SM
MD
LG