ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Συνεχιζεται το συνέδριο του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου - 2004-07-28


Οι χώρες μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού εμπορίου αγωνίζονται να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τους εμπορικούς φραγμούς πριν από τη λήξη την Παρασκευή της προθεσμίας που οι ίδιες επέβαλαν. Η σύνοδος του Οργανισμού συνεχίζεται για δεύτερη σήμερα μέρα με στόχο την υιοθέτηση πλαισίου που θα βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να ανταγωνισθούν στην παγκόσμια αγορά. Το πιο επίμαχο θέμα στο οποίο εξακολουθούν να προσκώπτουν οι διαπραγματεύσεις είναι οι αγροτικές επιδοτήσεις. Οι αναπτυσσόμενες χώρες λένε πως με τις αγροτικές επιδοτήσεις οι πλουσιώτερες χώρες κρατάνε τις τιμές σε χαμηλό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνήσει να περιορίσει τις επιδοτήσεις στα αγροτικά προϊόντα που εξάγει, αλλά υπό τον όρο ότι παρόμοιες υποχωρήσεις θα κάνουν και άλλες πλούσιες χώρες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πρέπει να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών, μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, διαφορετικά θα πρέπει να αναβάλει για ένα χρόνο την επίτευξη συμφωνίας φιλελευθεροποίησης του εμπορίου.

XS
SM
MD
LG