ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Έκθεση: Στο όριο φτώχειας το 21% στην Ελλάδα


78.000.000 πολίτες στην Ευρώπη βρίσκονται στα όρια της φτώχειας μεταξύ των οποίων τα 19.000.000 είναι παιδιά. Είναι παιδιά που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων ή τα μικροεισοδήματα των γονέων δεν επαρκούν για την αξιοπρεπή διαβίωση της πολυμελούς οικογένειας.

Ο αριθμός είναι συγκλονιστικός. Κι αυτό γιατί συνήθως για την φτώχεια και άλλα δυσάρεστα μιλάμε με ποσοστά. Στην τελευταία έκθεση που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Δευτέρα στις Βρυξέλλες σχετικά με την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ένταξη ιδιαίτερα για την Ελλάδα αναφέρεται ότι ένα ποσοστό 21% των πολιτών αγγίζουν τα όρια της φτώχειας αλλά με την καταβολή των κοινοτικών δαπανών το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 14%. Το ευρωπαϊκό ποσοστό αντίστοιχα είναι 16% και μειώνεται χάρη στις ενισχύσεις στο 8%.

Σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής για την κοινωνική προστασία που θα συζητηθεί τη Παρασκευή στο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης οι χώρες μέλη της Ένωσης χωρίζονται σε 4 κατηγορίες ανάλογα με τις επιδόσεις τους στην αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δαπανών για την καταπολέμηση της φτώχειας.

Τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα σύμφωνα με την Κομισσιόν παρουσιάζουν η Φινλανδία, η Δανία, η Ολλανδία, η Σουηδία, η Σλοβενία και η Κύπρος, ενώ σε μια δεύτερη ανήκουν το Βέλγιο, η Τσεχία, η Γερμανία, η Γαλλία και άλλες.

Ακολουθεί η τρίτη και στην τέταρτη πλέον κατηγορία, αυτή που χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα φτώχειας, και στην οποία ανήκει και η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία.

Επειδή η ανεργία είναι αυτή που καθορίζει και τα ποσοστά αυτά στην έκθεση της επιτροπής αναφέρεται ότι το ποσοστό πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα φθάνει το 50% και ενώ είναι 65% στην Ένωση και το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 11%.

Τέλος καθορίζεται και το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα ,για τους άνδρες να φθάνει το 77,2% και για τις γυναίκες το 81% .

XS
SM
MD
LG