ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Oικονομική και κοινωνική συνοχή της Ε.Ε.


Η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών πρέπει να παραμείνει μέγας στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η «συνοχή» οικονομική και κοινωνική των κρατών μελών είναι το μέσον με το οποίο μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος. Αυτό αναφέρεται στην τέταρτη κατά σειρά σχετική έκθεση που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο και στην οποία οι ευρωβουλευτές εκφράζουν και την ικανοποίησή τους για το ότι «οι παλιές χώρες συνοχής» όπως η Ελλάδα η Ισπανία η Πορτογαλία και η Ιρλανδία έχουν καλύψει σε μεγάλο βαθμό το χάσμα της ανισότητας , καταγράφοντας στην εξαετία 2000-2006 εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης και αύξηση του ΑΕΠ για την Ελλάδα κατά 2,8%.

Δύο έλληνες ευρωβουλευτές οι κ.κ. Μανώλης Αγγέλακας και Νίκος Βακάλης έκαναν παρέμβαση ενώπιον της Ολομέλειας υποστηρίζοντας την θέση του εισηγητή για την «μη επανεθνικοποίηση της περιφερειακής πολιτικής» και υπογράμμισαν την αναγκαιότητα της αύξησης των κονδυλίων στο Ε’ Κοινοτικό Πρόγραμμα Συνοχής της επόμενης περιόδου μέχρι το 2013.

Ακόμη οι έλληνες ευρωβουλευτές ζήτησαν την υποστήριξη του Κοινοβουλίου ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις που δεν απορροφήθηκαν λόγω εφαρμογής του κοινοτικού κανόνα που προϋποθέτει χρησιμοποίηση των κονδυλίων 2-3 χρόνια από το άνοιγμα των πιστώσεων. Για τα άπειρα νέα κράτη της Ένωσης αυτό θα είναι απαραίτητο για την ανάπτυξή τους αλλά και για την Ελλάδα που η ρύθμιση αυτή θα βοηθήσει στην απορρόφηση των υπολοίπων κονδυλίων που παραμένουν ακόμη από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

XS
SM
MD
LG