ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ευρώπη: Ο Πολιτισμός σε θέση προτεραιότητας


Ο πολιτισμός παίρνει την θέση του στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις Βρυξέλλες έγινε το πρώτο βήμα, με την απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού, να υιοθετήσουν την πρόταση της Κομισσιόν, για την δημιουργία της Πρώτης Ευρωπαϊκής Aτζέντας για τον Πολιτισμό η οποία όταν εκπληρώσει τους στόχους της θα οδηγήσει και στην Κοινή Στρατηγική Πολιτική Πολιτισμού τόσο στα ευρωπαϊκά ιδρύματα όσο και στα κράτη μέλη αλλά και σε όλους τους τομείς του δημιουργικού σύγχρονου πολιτισμού.

Ο Έλληνας Υπουργός Πολιτισμού κ. Λιάπης, ο οποίος συμμετείχε στο Συμβούλιο, τάχτηκε σαφώς υπέρ της ατζέντας αλλά και έκανε στην παρέμβασή του αναφορά στο σημαντικό θέμα της προώθησης της οικονομίας του Πολιτισμού, κυρίως προς τους μικρομεσαίους φορείς πολιτιστικής δραστηριότητας, που παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στις τοπικές κοινωνίες συμβάλλοντας ακόμη στην περιφερειακή ανάπτυξη, στη δημιουργικότητα και στην κοινωνική συνοχή.

Ο κ. Λιάπης πρότεινε μάλιστα, να ενισχυθεί οπωσδήποτε η δυνατότητα πρόσβασης των φορέων αυτών στις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις ώστε να δοθεί η δυνατότητα, κάποια στιγμή, καταγραφής της πολιτιστικής βιομηχανίας και των τομέων της, στην Ευρώπη των 27.

Το ίδιο το Συμβούλιο τονίζει στην απόφαση του, την σημασία του μόνιμου διαλόγου μεταξύ των πολιτιστικών φορέων όλων των επιπέδων (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και Ευρωπαϊκά) και της προώθησης, με νέο πολιτιστικό φόρουμ, της δυνατότητας άμεσης επικοινωνίας των μεμονωμένων καλλιτεχνών μεταξύ τους αλλά και με τις βιομηχανίες καλλιτεχνικής δημιουργίας και πολιτισμού.

Στα συμπεράσματα της απόφασης του Συμβουλίου καταγράφονται πέντε κατά προτεραιότητα τομείς εξειδικευμένης δράσης για την περίοδο 2008-2010 όπως:
- Βελτίωση των αναγκαίων συνθηκών για την κινητικότητα των καλλιτεχνών και των άλλων επαγγελματιών στο τομέα του πολιτισμού,
- Προώθηση με ευνοϊκούς όρους της πρόσβασης στο πολιτισμό των νέων τόσο με την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, του τουριστικού πολιτισμού, όσο και της πολυγλωσσίας, των ικανών αμοιβών και την συμμετοχή στην εκπαίδευση καλλιτεχνική και μη,
-Παροχή στατιστικών στοιχείων και μεθοδολογιών σχετικών με τον πολιτιστικό τομέα για να γίνει κατανοητός ο χώρος και να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης με άλλους,
- Μεγέθυνση των δυνατοτήτων που παρέχει ο τομέας του δημιουργικού πολιτισμού και τέλος
-Επαναφορά και εφαρμογή της συνθήκης της Ουνέσκο για την προστασία και προβολή της διαφορετικότητας των πολιτιστικών εκφράσεων.

XS
SM
MD
LG