ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Τάσσος Παπαδόπουλος: Το μέλλον είναι στα χέρια μας


Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τάσσος Παπαδόπουλος, σε παρέμβαση του στη ειδική σύνοδο των ΗΕ για το κλίμα, είπε ότι δεν χρειάζονται περισσότερες αποδείξεις για να πειστούμε ότι οι κλιματολογικές αλλαγές αποτελούν ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα. Το γεγονός και μόνο ότι έχουνε συγκεντρωθεί στη Νέα Υόρκη τόσοι ηγέτες για να συμμετάσχουνε στην ειδική αυτή σύνοδο του ΟΗΕ, πρόσθεσε, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της ανησυχίας των πολιτών μας για τις επιπτώσεις του φαινομένου και στην απαίτησή τους να επιδειχθεί η πολιτική θέληση που απαιτείται προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η μεγάλη τούτη απειλή για τη ζωή στον πλανήτη μας.

Ο Κύπριος ηγέτης συνέστησε η κάθε χώρα να λάβει αποφασιστικά μέτρα τα οποία να συμβάλουν στην εξουδετέρωση των αρνητικών προεκτάσεων που οι κλιματολογικές αλλαγές έχουν μέσα στην δική της επικράτεια και παράλληλα να συνεργαστεί για την διαμόρφωση κοινής στρατηγικής στα πλαίσια μιας συντονισμένης διεθνούς προσπάθειας με στόχο όχι μόνον να σταματήσει ο καλπασμός του φαινομένου αλλά και να αντιστραφούν οι επιπτώσεις που έχει μέχρι τώρα προκαλέσει.

Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στο οικοσύστημα της Μεσογείου, το οποίο για πολύ τώρα καιρό περνά μια μεγάλη δοκιμασία. Το υδρόβιο περιβάλλον της Μεσογείου, επισήμανε, έχει υποστεί σημαντικές ζημιές. Οι ξηρασίες και τα κύματα καύσωνα που περιοδικά την πλήττουν, έχουν αυξηθεί τόσο σε ένταση όσο επίσης σε συχνότητα και σε διάρκεια, τόνισε. Σύμφωνα με τον Κύπριο ηγέτη, η ήδη σοβαρή ανεπάρκεια πόσιμου νερού απειλεί να εξελιχτεί σε ακόμα πιο κρίσιμη λειψυδρία ενώ τεράστιες επενδύσεις σε παραθαλάσσια έργα υποδομής θα κινδυνεύσουν να καταστραφούν. Κατά τον ίδιον, η διάβρωση των παράκτιων ζωνών είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες με αρνητικές προεκτάσεις στην οικονομία, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, και με συνεχώς μεγαλύτερες επιπτώσεις σε ότι αφορά την παραγωγή τροφίμων και την υγεία του ανθρώπου γενικότερα.

Ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος εκτίμησε ότι οι αναπτυσσόμενες και οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες αντιμετωπίζουνε ιδιαίτερους κινδύνους και πως το ίδιο συμβαίνει με τα νησιωτικά κράτη, κυρίως τα μικρά υπό ανάπτυξη νησιωτικά κράτη. Ανεξάρτητα όμως με τις ιδιομορφίες που παρουσιάζει το φαινόμενο από μια περιοχή σε άλλη, η προσπάθεια του κάθε κράτους για προσαρμογή καθίσταται, κατά τον Κύπριο Πρόεδρο, όλο και πιο δύσκολη λόγω των συνεχώς επιδεινούμενων κλιματολογικών συνθηκών.

Ο Τάσος Παπαδόπουλος πιστεύει πως λόγω των παγκόσμιων διαστάσεων του φαινομένου απαιτείται να εκπονηθεί μια περιεκτική και συντονισμένη στρατηγική. Θα πρέπει, όπως είπε, η συμμετοχή να είναι πολυδιάστατη και η όλη συλλογική προσπάθεια να έχει βραχυπρόθεσμους αλλά και μακροπρόθεσμους στόχους, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αποφασιστικά, τόσο στις περιφερειακές πτυχές του όσο και στο σύνολό του.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, διακήρυξε ο Πρόεδρός της, θεωρεί ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι το πλέον κατάλληλο θεσμικό όργανο από άποψη νομιμότητας και αποτελεσματικότητας για την ανάπτυξη και την εκτέλεση του απαιτούμενου σχεδίου δράσης και είναι έτοιμη να συμβάλει στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα της ζωής που απολαμβάνουμε σήμερα θα μεταβιβαστεί και στις επερχόμενες γενεές.

Τον πρόεδρο Παπαδόπουλο συνόδευε στην σύνοδο του ΟΗΕ η υπουργός εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλή.

XS
SM
MD
LG