ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Εναρμόνιση καταναλωτικών δανείων της ΕΕ


Εναρμόνιση της κοινοτικής νομοθεσίας στα καταναλωτικά δάνεια προωθεί με πρόταση οδηγίας της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία έγινε αποδεκτή κατ αρχήν από τους Υπουργούς Ανταγωνιστικότητας των 27 στις Βρυξέλλες, με στόχο τόσο την προστασία του Ευρωπαίου καταναλωτή όσο και την αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η οδηγία που αφορά μόνο τα καταναλωτικά δάνεια μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ καθορίζει ως βασικά καταναλωτικά δικαιώματα, το δικαίωμα της υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, το δικαίωμα της πρόωρης αποπληρωμής του δανείου και το δικαίωμα καταγγελίας μιας συμφωνίας πίστωσης σε περίπτωση ακύρωσης της αγοράς για την οποία χορηγείται το δάνειο.

Στην συμβιβαστική πρόταση της προεδρίας που υιοθετήθηκε από τους Υπουργούς προβλέπεται ότι ο καταναλωτής μπορεί να προχωρεί στην αποπληρωμή μέχρι 10.000 Ευρώ το χρόνο χωρίς επιβάρυνση Αν όμως θέλει να καταβάλει μεγαλύτερο ή και όλο το υπόλοιπο ποσό τότε για την διαφορά πάνω από τις 10.000 θα επιβαρύνεται με μισό έως 1% του ποσού , σαν αποζημίωση προς την τράπεζα.

Η Ελλάδα διαφώνησε μ’ αυτή την πρόταση και κατατέθηκε και σχετική δήλωση στα πρακτικά καθώς στην χώρα μας δεν υπάρχει σήμερα επιβάρυνση του δανειολήπτη σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του καταναλωτικού δανείου.

Η οδηγία που θα συζητηθεί κι άλλο μέχρι την ψήφισή της προβλέπει ότι οι πιστωτές πρέπει να πληροφορούν με λεπτομέρεια τον καταναλωτή για το ακριβές ετήσιο επιτόκιο και το τελικό κόστος της αποπληρωμής του δανείου για να ξέρει ακριβώς όποιος ζητάει το δάνειο, τι θα έχει πληρώσει ως την αποπληρωμή του

Πρέπει να σημειωθεί δε, ότι η οδηγία δεν αφορά τα ενυπόθηκα δάνεια αλλά μόνο τα καταναλωτικά.

XS
SM
MD
LG