ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Νέα στρατηγική της ΕΕ για το περιβάλλον


Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για το περιβάλλον είναι αναγκαία και πρέπει να υιοθετηθεί πριν από το 2012, που εκπνέει και το Πρωτόκολλο του Κιότο.

Οι 27 ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν το θέμα στις 8 και 9 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, με βάση και την πολιτική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, πού δεσμεύτηκαν ώστε, έστω και μονομερώς, η Ένωση να μειώσει τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% και να επιδιώξει την επίτευξη διεθνούς συμφωνίας που θα οδηγήσει σε μείωση 30% στις ανεπτυγμένες χώρες.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον επίτροπος, Σταύρος Δήμας, αφού εξέφρασε την πεποίθησή του ότι θα βρεθεί συμβιβαστική λύση για το τρόπο κατανομής στην μείωση των εκπομπών μεταξύ των κρατών μελών, ενημέρωσε στην Αθήνα και τα μέλη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος της Βουλής.

«Στην Ελλάδα», είπε ο κ. Δήμας, «με βάσει τη συμφωνία του Κιότο και του κοινοτικού ορίου, οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα έπρεπε να είναι στο 25 και είναι ήδη στο 26% με εύκολη άνοδο στο 40% αν δεν παρθούν αυστηρά μέτρα. Χρειάζεται σε όλες τις χώρες ένα υπουργείο Περιβάλλοντος ισχυρό , αειφόρου ανάπτυξης και αυτή είναι η δική μου πρόταση γενικά για όλα τα κράτη μέλη . Γι' αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει να διαχωριστεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και στην Ελλάδα».

XS
SM
MD
LG