ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η Ελλάδα ευθυγραμμίζεται με Ευρωπαϊκή οδηγία περί εργασιακής ισότητας των δύο φύλων


Ύστερα από τέσσερα χρόνια από την έκδοση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας η Ελλάδα επιτέλους κατήρτισε σχέδιο νόμου προκειμένου να εφαρμόζεται αυστηρά πλέον η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε ότι αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και στους όρους και συνθήκες εργασίες και στην εξέλιξη των εργαζομένων.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή από τα υπουργεία Απασχόλησης και Οικονομίας και θα συζητηθεί μέσα στο καλοκαίρι, θεσπίζει την απαγόρευση της καταγγελίας της σχέσης εργασίας για λόγους φύλου η οικογενειακών βαρών του
εργαζομένου, ή σαν εργοδοτική αντίδραση στην μη ενδοτικότητα του εργαζομένου σε σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση.

Για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλλων θα είναι υπεύθυνος ο Συνήγορος του πολίτη, ο οποίος και θα ενημερώνεται από τους επιθεωρητές του σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και θα αναλαμβάνει την έρευνα για την
διαμόρφωση του τελικού πορίσματος.

Υπεύθυνες καταγγελίες για σχετικές παραβάσεις θα δέχεται και απευθείας από τους πολίτες ο Συνήγορος του Πολίτη.

XS
SM
MD
LG