ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα


Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 11 χώρες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε γραπτή προειδοποίηση πριν ξεκινήσει νομική διαδικασία, γιατί διέγραψαν κολυμβητικές περιοχές από τους επίσημους καταλόγους για να αποφύγουν την εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία της υγείας των λουομένων.

Το πρόβλημα αφορά συνολικά 7000 περιοχές κολύμβησης στο Βέλγιο την Δανία τη Φινλανδία την Γαλλία την Γερμανία την Ιταλία την Ολλανδία την Πορτογαλία την Ισπανία την Σουηδία και την Ελλάδα. Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία αλλά και απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η διαγραφή κολυμβητικών περιοχών από τους επισήμους καταλόγους πρέπει να δικαιολογείται απολύτως και χωριστά για κάθε περίπτωση, ενώ απαγορεύεται να χρησιμοποιείται ρητά για την συγκάλυψη προβλημάτων ρύπανσης.

Έτσι η Επιτροπή καλεί τα 11 κράτη μέλη να αιτιολογήσουν την διαγραφή των περιοχών τους που στο παρελθόν είχαν χαρακτηριστείς κολυμβητικές και καθαρές, καθώς είναι μέσα στις υποχρεώσεις τους να παρακολουθούν την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και να παίρνουν μέτρα για να μη ρυπαίνονται. Τ

ην προειδοποίηση της Επιτροπής σχολίασε και ο αρμόδιος για το περιβάλλον έλληνας επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας ο οποίος είπε «Ανησυχώ γιατί ορισμένα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπει η οδηγία σε πολλές χιλιάδες ύδατα κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγία που είναι προορισμένη να εξασφαλίσει καθαρά ύδατα σε εκατομμύρια λουόμενους την θερινή περίοδο. Ο μη καθαρισμός κολυμβητικών περιοχών αντίκειται στο γράμμα και στο πνεύμα της οδηγίας».

XS
SM
MD
LG