ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οι συνέπειες  της γρίπης των πτηνών στην πτηνοτροφία


Η παρατηρημένη ύφεση στην Ευρώπη σε κρούσματα της γρίπης των πτηνών οδήγησε τους υπουργούς Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βρυξέλλες, να αντιμετωπίσουν τώρα τις συνέπειες που εξακολουθούν να πλήττουν την πτηνοτροφία και σε συνδυασμό με τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων καταναλωτών. Αίτημα για τη λήψη μέτρων στήριξης της πτηνοτροφίας είχε θέσει η Ελλάδα και άλλες χώρες-μέλη, το οποίο επανήλθε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της αρμοδίας επιτρόπου κ. Μπολ δήλωσε ότι αφού προηγηθεί αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και γίνει συζήτηση για τα μέτρα στήριξης του πτηνοτροφικού τομέα στο Κολέγιο των Επιτρόπων θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις στο επόμενο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας τον Απρίλιο.

Ο έλληνας υπουργός Γεωργίας κ Μπασιάκος στην δική του παρέμβαση ζήτησε να υιοθετηθούν μέτρα για την απόσυρση και αποζημίωση των κατεψυγμένων ποσοτήτων του κρέατος πουλερικών και αυγών, την αποζημίωση για τα αποθέματα που υποβαθμίζονται συνεχώς, την ενίσχυση στις περιπτώσεις καταστροφής αυγών εκκόλαψης , νεοσσών και πτηνών αναπαραγωγής και τέλος ενισχύσεις για την λειτουργία αποτελεσματικής ιδιωτικής αποθεματοποίησης.

Ο κ. Μπασιάκος ζήτησε ακόμη να μην καθυστερήσει εκστρατεία ενημέρωσης σε επίπεδο πανευρωπαϊκό από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών σε όλα τα σχετικά προϊόντα, αίτημα που ήδη έχει θέσει προς την αρμόδια επίτροπο ο Υπουργός Επικρατείας κ. Ρουσσόπουλος.

XS
SM
MD
LG