ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ευρώπη: Στρατηγική για την αντιμετώπιση των απόβλητων


Πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια τόνους απόβλητα εκτιμάται ότι παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο, ποσότητα μάλιστα που αυξάνεται με ρυθμούς παράλληλους με αυτούς της οικονομικής ανάπτυξης. Ένα παράδειγμα που δίνει η ίδια η κοινότητα είναι ότι το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και τα αστικά απόβλητα αυξήθηκαν από το 1995 έως το 2003 κατά 19%. Και το πρόβλημα βέβαια παραμένει καθώς παρ όλη την ανακύκλωση και την υγειονομική ταφή που γίνεται σε μεγάλο ποσοστό, οι δυνατότητες και οι τρόποι απαλλαγής της Ευρώπης από τα απόβλητα μειώνονται σιγά-σιγά.

Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική κυρίως σχετικά με την πρόληψη και μετά με το τρόπο ανακύκλωσης των αποβλήτων, ώστε να μετατρέπονται και να χρησιμοποιούνται σαν φυσικοί πόροι. Πρώτο βήμα της νέας στρατηγικής είναι να αναθεωρηθεί η οδηγία πλαίσιο του 1975 και να καθοριστούν νέα πρότυπα ανακύκλωσης με τα κράτη-μέλη να είναι υποχρεωμένα να καταρτίσουν εθνικό πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.

Ο κ. Σταύρος Δήμας ο αρμόδιος για το περιβάλλον, επίτροπος δήλωσε: «Ο όγκος των αποβλήτων αυξάνει δυσανάλογα και η παραγωγή τους ,η διάθεση και η ανακύκλωση των αποβλήτων αυτών μας αφορά όλους, μεμονωμένους πολίτες εταιρείες και δημόσιες αρχές. Έφτασε η ώρα που με την στρατηγική μας πρέπει να επεκτείνουμε και να βελτιώσουμε την ανακύκλωση». Τα μέτρα που θα προταθούν προγραμματίζονται για την επόμενη πενταετία. Για την διαμόρφωση καλύτερου κανονιστικού περιβάλλοντος και δραστηριότητες ανακύκλωσης με αξιολόγηση και των επιπτώσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως με βάση το 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον καλύπτει και άλλες στρατηγικές όπως είναι αυτή για την ρύπανση του αέρα , η στρατηγική για τη θάλασσα καθώς και αυτές για τα εδάφη, τα φυτοφάρμακα και το αστικό περιβάλλον που θα παρουσιαστούν τον ερχόμενο χρόνο.

XS
SM
MD
LG