ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Και πάλι η Ελλάδα στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Η Ελλάδα και πάλι στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Αυτή την φορά διώκεται δικαστικά μαζί με την Ισπανία και την Ιταλία για την μη συμμόρφωση της ως προ τις βασικές διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, οδηγίας που θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τομέα των υδάτων.

Η οδηγία καθορίζει ότι έως το 2015 θα πρέπει να έχει ελαχιστοποιηθεί η ρύπανση με την προστασία όλων των ποταμών, λιμνών, παράκτιων και υπογείων υδάτων ώστε με κοινή ευρωπαϊκή διαχείριση των υδάτινων πόρων να εξασφαλισθεί η καλύτερη ποιότητα του νερού για τους ευρωπαίους χρήστες και καταναλωτές.

Η Επιτροπή απέστειλε τελική προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα , πριν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί δεν υπέβαλε έγκαιρα σχέδιο προσδιορισμού των περιοχών λεκανών απορροής ποταμών και περιβαλλοντικές μελέτες για την σημερινή κατάσταση των υδάτινων πόρων της ,που θα έπρεπε να έχουν αποσταλεί μέχρι τον Ιούνιο του 2004.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε σχετικά ότι « Οι ευρωπαίοι πολίτες δικαιούνται καθαρό νερό και υγιές περιβάλλον. Η εφαρμογή της οδηγίας θα βοηθήσει και τις τρεις χώρες να διαχειριστούν καλύτερα τους πολύτιμους υδάτινους πόρους και προσδοκώ να σπεύσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.»

Ο κύριος Δήμας εξ άλλου χαιρέτισε την συμβιβαστική συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης. Μία οδηγία που προβλέπει αυστηρότερα μέτρα για τα υγειονομικά πρότυπα αλλά ταυτόχρονα τα απλουστεύει. «Η οδηγία για τα ύδατα πέτυχε να καταστήσει πολύ καθαρότερες τις παραλίες της Ευρώπης», είπε ο κ. Δήμας. «Η νέα οδηγία ύστερα από 30 χρόνια θα προσφέρει στους πολίτες υψηλότερο βαθμό προστασίας με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις. Θα εκσυγχρονισθούν τα προγράμματα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων και θα οργανωθεί η σωστή πληροφόρηση του κοινού για τις περιοχές κολύμβησης τόσο με πινακίδες επί τόπου όσο και με τα μέσα επικοινωνίας και το διαδίκτυο».

XS
SM
MD
LG