ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ελλάδα: Ριζική αλλαγή στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού


Η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού της Ελλάδας, έχει αλλάξει ριζικά από τη στιγμή που η χώρα μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής μεταναστών, αποδεικνύουν στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, τη τελευταία τριετία το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών έχει αυξηθεί κατά 20,8% την ίδια ώρα που καταγράφεται μείωση των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά 8,9%. Αυτό σημαίνει ότι από τους 225.144 μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι 23.454 χιλιάδες είναι αλλοδαποί.

Παράλληλα, τα ίδια στοιχεία δίνουν πληροφορίες για τις επιδόσεις των μαθητών αυτών, αλλά και για την ενσωμάτωσή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα οι αλλοδαποί μαθητές που φοιτούν στα γυμνάσια της χώρας μας αριστεύουν σε ποσοστό 7,4% ενώ καλή επίδοση καταγράφει το 30,3.

Αντίστοιχα στα Λύκεια και στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια αριστεύει το 6,95 και καλές επιδόσεις έχει το 35,5.

Εξίσου σημαντικά όμως είναι και τα στοιχεία που καταδεικνύουν ποιες είναι οι περιοχές που παρατηρούνται οι καλύτερες επιδόσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, οι μαθητές του γυμνασίου που ζουν στην Ανατολική Αττική είναι περισσότερο επιμελείς από αυτούς που ζουν σε πόλεις της Δυτικής Αττικής. Σε ότι όμως αφορά μαθητές Λυκείου, γίνεται φανερό ότι τις καλύτερες επιδόσεις τις έχουν τα παιδιά, οι οικογένειες των οποίων έχουν εγκατασταθεί στη Δυτική Αττική.

Εντύπωση προκαλεί τέλος ότι οι μαθητές αλβανικής υπηκοότητας αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία του μαθητικού αλλοδαπού πληθυσμού σε ποσοστό που αγγίζει το 80% παρά το γεγονός ότι οι άλλοι μαθητές εκπροσωπούν τουλάχιστον 75 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα παραπάνω στοιχεία αν και δίνουν μια εικόνα της σημερινής πραγματικότητας εντούτοις δεν μπορούν να καταγράψουν με ακρίβεια τις πραγματικές ανάγκες. Η παρουσία των αλλοδαπών μαθητών επιβάλλει πλέον την εφαρμογή μέτρων που θα διευκολύνουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, και που θα διευκολύνουν με επιτυχία την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.

XS
SM
MD
LG