ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Τι έγινε στη διήμερη σύνοδο των Βρυξελλών


Μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής, μίλησε για τη συμμετοχή του σε αυτό και για τις κρίσιμες, όπως τις χαρακτήρισε, εξελίξεις και τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σ΄ αυτήν τη συγκυρία.

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στην Ολομέλεια της πρώτης ημέρας των εργασιών και, στη συνέχεια, στο δείπνο, οι ηγέτες της ΕΕ ασχοληθήκανε αποκλειστικά με το ζήτημα της πορείας της διαδικασίας κύρωσης της Συνταγματικής Συνθήκης και εξετάσανε τις επιλογές που τίθενται, ύστερα από τα πρόσφατα δημοψηφίσματα στη Γαλλία και την Ολλανδία, προκειμένου να διασφαλισθεί για το μέλλον η ενότητα και η απρόσκοπτη λειτουργία της Ένωσης και των θεσμών της.

Πρόσθεσε ότι έκριναν και αποφάσισαν πως η διαδικασία των επικυρώσεων θα πρέπει να συνεχιστεί, αλλά, παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει και μια περίοδος περισυλλογής. Κοινή ήταν, παρατήρησε, η διαπίστωση πως, μετά από τα αρνητικά αποτελέσματα στα δύο δημοψηφίσματα, στη Γαλλία και την Ολλανδία, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν μην έχει αλλάξει τίποτα και χρειάζεται κάποιος χρόνος, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος διάλογος και η ανάλυση των μηνυμάτων αυτών. Κατά συνέπεια, είπε ο κύριος Καραμανλής, η τήρηση της χρονικής προθεσμίας της 1ης Νοεμβρίου του 2006 δεν φαίνεται, κατά πάσα πιθανότητα, εφικτή. Στο σημείο αυτό διευκρίνισε ότι από τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη συνθήκη καθένα θα αποφασίσει τώρα μόνο του το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθήσει, είτε πρόκειται για επικύρωση μέσω της κοινοβουλευτικής οδού, είτε με τη διαδικασία του δημοψηφίσματος.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο 2007-2013, ήταν, το δεύτερο πολύ κρίσιμο θέμα, που απασχόλησε τους ηγέτες της ΕΕ αποκλειστικά κατά την διάρκεια της δεύτερης ημέρας και τελευταίας ημέρας της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στόχος της Προεδρίας, τις προσπάθειες της οποίας αναγνώρισε η Ελλάδα, είπε ο κύριος Καραμανλής, ήταν η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές και η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας, που θα έδινε την δυνατότητα στην Ένωση να προχωρήσει, να εφαρμόσει αποτελεσματικά τις πολιτικές της και να ανταποκριθεί με επάρκεια στις προκλήσεις της διεύρυνσης.

Η Ελλάδα, συνέχισε ο ίδιος, τόνισε την ανάγκη δίκαιης και αναλογικής κατανομής του κόστους της διεύρυνσης ανάμεσα σε όλα τα κράτη - μέλη της Ένωσης και επίσης ότι ο προϋπολογισμός της διευρυμένης Ευρώπης πρέπει να είναι αντιστοίχως «διευρυμένος». Εκτίμησε ότι ήταν ένα εξαιρετικά δυσμενές και περίπλοκο διαπραγματευτικό περιβάλλον.

Δυστυχώς, είπε, δεν επετεύχθη συμφωνία και δεν αποφασίστηκε νέα Σύνοδος εντός του Ιουνίου, ή, εν πάση περιπτώσει, για το άμεσο προσεχές μέλλον.

Ο κύριος Καραμανλής αποκάλυψε ότι οι χώρες που καταψήφισαν ήταν πέντε αλλά η Αθήνα υπερψήφισε τη συμφωνία γιατί πιστεύει ότι ήταν συμφέρουσα γενικότερα για την ευρωπαϊκή πορεία, αλλά και διότι η διαπραγμάτευση ήταν θετική για την Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά στα λοιπά θέματα του Συμβουλίου, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε ότι ως προς την διεύρυνση δεν έγινε συζήτηση και πως με σύντομη αναφορά στα Συμπεράσματα οι Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν την κοινή τους βούληση για την πλήρη εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Δεκεμβρίου.

Είπε επίσης ότι υιοθετήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση, για την περίοδο 2005-2008 καθώς και η δήλωση για την αειφόρο ανάπτυξη, με στόχο να στηριχθούν περαιτέρω οι προσπάθειες για την προώθηση της Στρατηγικής της Λισσαβώνας.

Πρόσθεσε πως οι ηγέτες της ΕΕ σημείωσαν την υιοθέτηση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση του Προγράμματος της Χάγης, που έχει ως στόχο την ενίσχυση του ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, καθώς και την έκθεση του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την τρομοκρατία.

Ως προς τις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, είπε ο κύριος Καραμανλής, γίνεται αναφορά σ΄ έναν αριθμό επίκαιρων θεμάτων, μεταξύ των οποίων και τα Δυτικά Βαλκάνια. Επιβεβαιώνεται η δέσμευση ότι το μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων βρίσκεται στην ΕΕ, αλλά τονίζεται ότι αυτό εξαρτάται από την ίδια την πρόοδο που επιτελεί η κάθε χώρα της περιοχής, όπως επίσης και ότι η περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν βασικά στοιχεία στη διαδικασία αυτή. Ο Πρωθυπουργός κατέληξε λέγοντας ότι το Συμβούλιο ενέκρινε δήλωση για το Κοσσυφοπέδιο και ότι ο ίδιος είχε πριν την έναρξη των εργασιών της Παρασκευής, μια κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσσο Παπαδόπουλο.

XS
SM
MD
LG