ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Καθαρές οι ελληνικές ακτές αναφέρει έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Απίστευτο κι όμως αληθινό. Το 99,9 % των ελληνικών θαλασσίων ακτών, που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κατάλληλες για τους λουόμενους ανταποκρινόμενες στις υποχρεωτικές τιμές των κριτηρίων καθαρότητας, που ορίζει η σχετική κοινοτική οδηγία, ενώ το 97,6% ανταποκρίνονται πλήρως στις αυστηρότερες ποιοτικές τιμές.

Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε στην δημοσιότητα στις Βρυξέλλες και αφορά σε όλα τα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η ποιότητα των υδάτων είναι γενικώς καλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο μία στις δέκα νησιωτικές παραλίες δεν πληρούσε τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις. Στην έκθεση για την Ελλάδα αναφέρεται ότι ελέγχθηκαν1.965 θαλάσσιες ακτές και βρέθηκαν όλες κατάλληλες για τους λουόμενους.

Ο αρμόδιο επίτροπος για θέματα περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας μάλιστα σχολιάζοντας την έκθεση είπε ότι το ποσοστό των ελληνικών ακτών, που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια, είναι το υψηλότερο από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποδεικνύει ότι η Ελλάδα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα στις προσπάθειες για καθαρότητα των υδάτων της.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι μικρό ποσοστό ακατάλληλων για κολυμβητική δραστηριότητα ακτών βρέθηκε στην Δανία, την Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ολλανδία, ενώ από τις νέες χώρες-μέλη η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Λιθουανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία πληρούσαν όλα τα κριτήρια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ευρώπη των 25 ελέγχθηκαν για φέτος 19.965 θαλάσσιες ακτές για την καταλληλότητα των θαλασσίων υδάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξής παραμέτρους: τα συνολικά κολοβακτηρίδια, τα ορυκτέλαια, τις φαινόλες και τις επιφανειοδραστικές ουσίες που είναι οι αφροί από τα απορρυπαντικά. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας η οποία και συζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

XS
SM
MD
LG