ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ελλιπής η χρηματοδότηση ερευνών για το καρκίνο στις χώρες της ΕΕ


Έκθεση που συντάχθηκε κατ’ εντολήν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει τους σημαντικότερους επιστήμονες της στον τομέα των ερευνών για το καρκίνο, λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης του τομέα. Οι επιστήμονες αυτοί, προειδοποιεί η έκθεση, μεταβαίνουν στις ΗΠΑ όπου δαπανώνται 23 δολάρια ανά άτομο για έρευνες για το καρκίνο. Συγκριτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανώνται 5 δολάρια ανα άτομο για ανάλογες έρευνες. Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι η ελλιπής χρηματοδότηση των καρκινικών ερευνών θα επηρεάσει αρνητικά και τους Ευρωπαίους καρκινοπαθείς.

XS
SM
MD
LG